Flipboard

05 mars 2012 | By admin in Sosialt

Dette er også en applikasjon som er gratis. Den har en en enkel funksjon.

Den tar dine sosiale medier som Facebook, twitter etc presenterer dem som magasiner (les blader).

Den presenterer dette på en måte som er meget attraktivt og i mange tilfeller langt bedre enn enkeltapplikasjonene selv.

Virkelig noe å satse på.

Leave a Comment